Imaging the world’s forests

Tijdens de Week van het bos organiseert het ECNS in samenwerking met Belspo de expositie ‘IMAGING THE WORLD’S FORESTS’. Het doel van deze tentoonstelling is aan te tonen hoe satellietbeelden kunnen helpen bij het beheer en behoud van de bossen op onze planeet.

Bos en satellieten

Aan boord van vliegtuigen en satellieten, registreren sensoren de straling die wordt uitgezonden of gereflecteerd door het aardoppervlak. Onderzoekers gebruiken deze gegevens om meer weten te komen over de omvang, de samenstelling, de structuur of de gezondheidstoestand van het bos. Sommige sensoren leveren beelden met weinig detail, maar laten toe om regelmatig gegevens over grote oppervlaktes te verzamelen. De SPOT-VEGETATION beelden bijvoorbeeld hebben een resolutie van slechts 1 km, maar ze bedekken dagelijks bijna het hele oppervlak van onze planeet. Ze worden gebruikt om verschijnselen op globale schaal te bestuderen: droogte, ontbossing, bosbranden, seizoensveranderingen, enz. Beelden met een hogere resolutie leveren meer detail, maar bedekken kleinere oppervlakten en kunnen een bepaald gebied maar een aantal keer per jaar waarnemen. Zij worden vooral gebruikt voor cartografische toepassingen, maar kunnen bijvoorbeeld ook de gezondheidstoestand van bomen bepalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aardobservatie in de klas

Naar aanleiding van deze expo werden klasfiches samengesteld, bedoeld voor leerlingen van de eerste graad in het secundair onderwijs. Deze aardobservatie klasfiches beantwoorden een dubbele doelstelling: het verschaft de leerkrachten en leerlingen een onmiddellijk in de klas bruikbaar hulpmiddel op papier over het thema aardobservatie; het verenigt tevens in één dossier thema’s die in verschillende vakgebieden kunnen bestudeerd worden.

De verschillende vakgebieden die in eerste instantie gekozen werden zijn Fysica, Scheikunde en Aardrijkskunde. De fiches zijn elk samengesteld uit een gedetailleerde inleiding die een plaatsing van de problematiek toelaat en een oefening of enkele toepassingsvoorbeelden die het nut van teledetectie aantonen. De oefeningen kunnen individueel of klassikaal opgelost worden. De thema’s zijn zo gekozen dat ze aansluiten bij de eindtermen en de te verwerven kennis die vereist worden door de drie gemeenschappen. De lesfiches kunnen worden aangevraagd via info@ecns.be.

Locatie

De expo ‘IMAGING THE WORLD’S FORESTS’ vindt plaats in de Bibliotheek de Priool in Bocholt en dit tijdens de week van het bos (14 – 20 oktober). Ze is toegankelijk tijdens de normale openingsuren van de Priool

Geef een reactie