NATUURlijk JONG!

Het ECNS organiseert al geruime tijd activiteiten onder de noemer NATUURlijk JONG! Dit is onze jongerenwerking die zich vooral richt naar kinderen van het basisonderwijs. Maar ook kinderen van het middelbaar onderwijs nemen regelmatig deel aan onze activiteiten, dus ook zij zijn welkom. NATUURlijk JONG! tracht jongeren dichter bij de natuur te brengen en hen er op een leuke manier mee in contact te laten komen. Zo organiseren we regelmatig workshops of waarnemingsmomenten. Ook staat respect hebben voor al die natuur hoog in het vaandel bij NATUURlijk JONG!

Natuurlijk jong pas

Ook in 2015 kan je weer gebruik maken van onze ‘NATUURlijk JONG! PAS’. Met deze pas betaalt uw kind slechts de helft van de toegangsgelden én heeft het voorrang op de inschrijvingen (tot 30 dagen voor de activiteit). De pas kost € 6, staat los van het lidmaatschap en is enkel geldig tijdens activiteiten onder de noemer ‘NATUURlijk JONG!’.

Nieuw is dat de pas vanaf 1 december 2014 geldig is voor drie activiteiten waaraan je deelneemt en zich dus niet beperkt tot een periode van een jaar. Je kan dus gerust al eens een activiteit overslaan. Heb je aan drie activiteiten deelgenomen, dan kan je de pas altijd weer verlengen voor drie volgende activiteiten. OPGELET: Voor hen die nog een pas hebben volgens het oude systeem kunnen hiermee nog deelnemen aan de workshop Winterkost voor tuinvogels. Vanaf 2015 dienen ook zij een nieuwe pas aan te schaffen volgens het nieuwe systeem.

Wil jij een NATUURlijk JONG! PAS? Schrijf dan 6 euro over op rekeningnummer IBAN: BE89 6100 2448 2285 (BIC: DEUT BE BE) van het ECNS met de vermelding ‘NATUURlijk JONG! PAS’ en je naam, voornaam en geboortedatum. Stuur ook een mailtje naar info@ecns.be met dezelfde gegevens. Je krijgt de pas dan tijdens de eerstvolgende activtiteit waaraan je deelneemt.

Geef een reactie