De sterrenwacht: een stand van zaken in volle Corona-tijden

Het Covid-19 virus zal voor iedere vereniging een impact hebben en ook wij blijven niet gespaard van de nadelen ervan. We hebben zo niet enkel een enorme achterstand opgelopen wat betreft de timing voor het bouwen van de kasten voor de telescopen, ook financieel verloopt het scenario niet zoals we dat graag gewild hadden. Dat kunnen we niemand kwalijk nemen natuurlijk. Het is een crisis die iedereen treft en we ze zijn er ons ook van bewust dat er zich momenteel grotere drama’s afspelen dan het trage verloop van de oprichting van onze sterrenwacht. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we liever gezien hadden om de sterrenwacht deze zomer al officieel te kunnen openen. Maar ook de levering van onze 60 cm telescoop loopt vertraging op door de Corona-crisis en deze zal dan ook waarschijnlijk pas eind september geleverd kunnen worden. Lees hier verder over de huidige stand van zaken. U kan ons nog steeds steunen via onze crowdfunding natuurlijk. Oh ja, we brengen u deze week ook nog leuk nieuws. Want het is niet allemaal kommer en kwel. Hou het hier zeker verder in de gaten…

Voorlopig nog geen kasten op het dak van De Steen, dus ook geen telescopen…