Sterrenwacht: de middelen: Verkoop panelen Awesome Universe

In ons verhaal ‘de wil, de weg en de middelen‘ naar aanleiding van het kunnen oprichten van eens sterrenwacht, willen we de panelen van Awesome Universe nog eens in de aandacht brengen. Deze prachtige beelden (geen posters!) verkopen we nu aan een spotprijs van 50 euro. Daarmee steunt u ons om onze spaarpot te vullen en zo meer middelen vrij te maken voor het oprichten van een sterrenwacht. Daarnaast komt er ook meer plaats vrij in onze opslagruimte. Die kunnen we nuttig gebruiken om meer educatieve materialen te stockeren. De panelen zijn prachtig, van zeer goede kwaliteit en niet van de kleinste. U kan ze natuurlijk altijd komen bekijken indien u interesse heeft. En mocht dat niet zo zijn, dan mag u dit bericht natuurlijk altijd verder delen. Dat heet tenslotte ook steunen… Meer info over de panelen vindt u hier.