De wil, de weg en de middelen: Een sterrenwacht voor Bocholt en omgeving

Sinds onze laatste activiteit in mei lijkt het nogal stil te zijn rond het ECNS. Maar niets is minder waar. Achter de schermen wordt er druk verder gewerkt aan nieuwe educatieve middelen bijvoorbeeld. Maar waar we ons momenteel vooral op focussen is de uitwerking van het idee om in Bocholt eindelijk een vaste sterrenwacht op te kunnen oprichten. Hoe die er structureel uit zou kunnen zien is natuurlijk afhankelijk van de plaats waar we dit kunnen doen. Praktisch komt het er dan op neer over welke materialen we willen (en kunnen) beschikken. En daar zijn uiteindelijk niet zoveel opties, omdat er nu eenmaal niet veel mogelijke plaatsen zijn om een sterrenwacht uit te bouwen. Wat we in ieder geval wel al hebben is de wil om er mee verder te gaan. De weg die we zullen bewandelen zal vooral afhankelijk zijn van de plaats waar we een sterrenwacht kunnen oprichten. De middelen die we daarvoor hebben zijn er momenteel wel, maar we willen ons publiek en andere amateur astronomen (in en rond Bocholt) meer, beter en groter kunnen aanbieden. In de wereld van astronomie geldt nu eenmaal het principe ‘Size does matter’… Dat daar een financieel plaatje aan vast hangt hoeft niet gezegd. We hopen dan ook dat we, naast onze eigen spaarpotje, nog wat extra centen op kunnen halen via crowdfunding of sponsoring. U leest hier meer over onze droom. Wij hopen dat u dit zoveel mogelijk deelt en bekend maakt. Want wie kan er nu tegen een sterrenwacht in eigen gemeente zijn? Ondertussen timmeren wij wel verder aan de weg….