Nacht van de duisternis

De moderne maatschappij kan niet zonder een degelijke verlichting. Veel licht gaat echter verloren en komt niet terecht waar het moet terechtkomen: een groot deel van het licht sturen we gewoon de ruimte in, in slaapkamers, op grasperken … Tijdens de Nacht van de Duisternis doven gemeenten voor één nacht een deel van de openbare verlichting.

Talrijke verenigingen maken van die gelegenheid gebruik om activiteiten te organiseren die lichthinder centraal stellen: donkertewandelingen, sterrenkijkavonden … Op die manier wil de Nacht van de Duisternis het grote publiek én gemeentebesturen bewust maken van de problematiek van lichthinder en lichtvervuiling.

Ook het ECNS zal zich op 20 oktober engageren om mee te doen met de campagne. Meer informatie volgt nog.

De Nacht van de Duisternis is een campagne van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS), in samenwerking met lokale besturen, intercommunales en Unizo.

Geef een reactie