Een gemiste kans

Een hele tijd geleden maakte het ECNS bekend dat ze zou trachten de watertoren te vrijwaren van afbraak. Dit gebeurde na de vraag van onze burgemeester “of wij er iets mee konden doen”.

Dit is binnenkort 'vergane glorie'...

Natuurlijk kunnen en willen we daar iets mee doen. Vanaf dan is het ECNS begonnen aan een maandenlange tocht langs watermaatschappij, ruimtelijke ordening, schepenen, gsm-operatoren, bouwfirma’s, verenigingen… Het ECNS had zichzelf verschillende voorwaarden opgelegd waaraan voldaan zou moeten worden, om het project verder te trekken. Dit hield onder andere het volgende in: het garanderen van de stabiliteit, andere partners (verenigingen, organisaties) mee betrekken, het financiële plaatje rond krijgen, het startpunt maken van het Bocholter toerisme, cultuur en natuur. Uiteindelijk heeft het ECNS de handdoek in de ring moeten gooien. Kort gezegd kon er weinig of niet aan de voorwaarden voldaan worden. Het ECNS is dan ook te klein om dit enorme project alleen te trekken, laat staan financieren. We hebben dit een aantal maanden geleden dan ook schriftelijk laten weten aan het College van Burgemeester en Schepen. Tot op heden hebben we hier nog geen enkele reactie op ontvangen. Ergens hadden we dan ook een heel klein beetje hoop dat er toch nog iets positiefs uit de bus zou vallen. We krijgen ondertussen dikwijls de vraag hoe het nu zit met onze poging en wat er nu dan gaat gebeuren. Uit goede bron hebben we vernomen dat de watertoren wel degelijk tegen de vlakte zal gaan. De gsm-operatoren zullen een nieuwe mast plaatsen. Wij blijven het een zeer spijtige zaak vinden. Het had een unicum voor de ganse omgeving kunnen worden. Met meer dan 1200 m² nuttige oppervlakte en een zicht tot bijna 30 km ver op een hoogte van 45 m had de watertoren een ware trekpleister kunnen worden. Een gemiste kans. En helaas onomkeerbaar…