Een eigen huis voor het ECNS?

Al geruime tijd heeft het ECNS contacten met de Vlaamse Watermaatschappij om de watertoren van Bocholt te vrijwaren van afbraak en het om te bouwen tot een natuurcentrum met een sterrenwacht. Vanaf vandaag maken we deze intentie publiek bekend.

Natuurlijk zullen er veel vragen rijzen bij de bevolking. Wat gaat er juist gebeuren in de toren? Met welk doel? Komt er overlast in de buurt? Kan er bij de omwoners in de tuin worden gekeken indien er een uitkijkplatform komt? En misschien wel het meest belangrijke: wat gaat dit kosten? Allemaal vragen waar we een antwoord op moeten bieden.

Momenteel werkt het ECNS aan een haalbaarheidsstudie. Dit betreft een tienjarenplan en zal onderwerpen bevatten zoals de stabiliteit van de toren, de invulling ervan, de educatieve, toeristische en maatschappelijke meerwaarde van het project en de financiële haalbaarheid.

Uiteindelijk zullen we dit dossier voorleggen aan het gemeente- en provinciebestuur. Maar tevens zullen we dit dossier bespreken met de inwoners van Bocholt. Dit zal gebeuren via media of, indien blijkt dat er behoefte aan is, tijdens een infoavond. Dit zal nog ten gepaste tijde worden bekeken.

Maar we kunnen ons zeer goed voorstellen dat de omwonenden zicht nu al veel vragen stellen. Daarom zal het ECNS binnenkort een infoavond organiseren om dit project al een beetje toe te lichten. We stellen dan onze ideeën voor maar we willen vooral ook luisteren. Daarom moet dit project dan ook in alle openheid bespreekbaar zijn.

Bijna een jaar geleden werd het ECNS opgericht en dit met één ultieme doelstelling: Bocholt een nieuw aanbod geven in het nu al rijk en gevarieerd cultureel, educatief, toeristisch en maatschappelijk verenigingsleven. En dit door het oprichten van een eigen fysiek centrum voor natuur en sterrenkunde. Vandaag doet zich een unieke gelegenheid voor om dit te kunnen bewerkstelligen. Hopelijk kunnen we onze ‘Grote Jongen’ redden en hem een mooi tweede leven geven.