ECNS bezoekt Chiro Lozen op kamp

We waren nog maar net (of toch nog niet) bekomen van onze pop-up waarnemingsavond op De Steen naar aanleiding van de maansverduistering of we waren gisteren alweer onderweg voor een volgende activiteit in Lommel. Daar is Chiro Lozen op kamp en wij hadden met de leiding afgesproken om een verrassingsbezoek te brengen.

Dat we een vereniging op kamp zijn gaan bezoeken, daar hebben we zo onze redenen voor. Want deze keer waren wijzelf vragende partij om dit te doen. Het bestuur van het ECNS heeft namelijk besloten om ieder jaar een of twee verenigingen uit Bocholt die op kamp zijn een activiteit aan te bieden en dit geheel gratis. Enerzijds hopen we dat we zo kunnen bijdragen aan een leuke invulling van het programma tijdens de kampperiode en anderzijds is het voor ons een bijkomende manier om natuur en sterrenkunde te populariseren bij jongeren. Daar we dit nog niet op deze manier hadden gedaan en we enkele nieuwe en speelse educatieve deelactiviteiten hadden bedacht, stelden we de vraag aan de leiding van Chriro Lozen om dit bij wijze van ‘pilot’ op hun kamp te mogen doen.

Een reis door het heelal

Daar werd er niet getwijfeld en zo reden we gisteren gepakt en gezakt naar Lommel. Met het nodige evenwicht van educatie en entertainment (edutainment) genoten de leden zichtbaar van de activiteit. Over een vertelling van een reis door het heelal tot het planeten-spel en levende sterrenbeelden maken, het werd allemaal goed gesmaakt. Om dit toch even te verifiëren hebben we ook de meningen gevraagd van alle leden en die waren zover wij konden vaststellen zo positief dat we definitief beslist hebben om dit project ieder jaar door te laten gaan. Het ECNS zal dan ook de verenigingen uit Bocholt, die ieder jaar op kamp gaan, aanschrijven en hen een voorstel doen om deze activiteit op te nemen in hun kampprogramma.

Het planeten-spel

Dat de nieuwsgierigheid bij velen ver gaat als het op sterrenkunde en ruimtevaart aankomt, werd nog maar eens duidelijk nadat we iedereen op een waterijsje hadden getrakteerd en in een cirkel bij elkaar stonden. De ene vraag na de andere werd gesteld. Tot we uiteindelijk echt moesten zeggen dat het tijd werd om te gaan slapen (voor ons dan toch). Maar het toont wel aan dat, eens we de mensen rondom ons hebben, er een gezonde interesse is in de thema’s die we brengen. En we zijn van plan dit ook nog heel lang te blijven doen (Het zit in onze genen zeker?). Meer foto’s van ons bezoek aan Chiro Lozen vind je terug op www.facebook.com/ECNS1

Levende sterrenbeelden (Orion)