50 jaar ESO (Eurposes Zuidelijke Sterrenwacht)

Meer info volgt nog.