5 jaar ECNS. Tijd om even te bezinnen.

5 jaar ECNS

Op 28 oktober 2011 werd in een uithoek van Bocholt het Educatief Centrum voor Natuur en Sterrenkunde opgericht. De naam klinkt vandaag herkenbaar en we zeggen al gauw allemaal ‘ECNS’ wanneer we erover praten. Maar toch blijft het woord ‘centrum’ voor ons een belangrijk gegeven. Het was de ambitie die we 5 jaar geleden op tafel legde. En het is nog steeds dezelfde ambitie. Maar natuurlijk komt men gedurende die tijd ook obstakels tegen en zien we dat niets vanzelfsprekend is. De weg naar een echt Educatief Centrum voor Natuur en Sterrenkunde is lang. Veel heeft natuurlijk te maken met geld. We willen niet liever dan verder groeien door onze educatieve mogelijkheden zo veel mogelijk uit te bouwen. En dat kost handenvol geld. Maar wat misschien nog belangrijker is: vrijwilligers. Het is een trend die we overal horen deze tijd. Het tekort aan vrijwilligers remt voor vele verenigingen een stuk van de werking. En dat is spijtig wanneer er veel ambitie in een vereniging zit.

Zijn we dan somber op ons vijfjarig bestaan? Verre van. We roeien met de riemen die we hebben en zetten ons ambitieuze plan verder. Het orgelpunt in deze is voor ons de cursus sterrenkunde ‘Over de bomen heen: wegwijs aan de sterrenhemel’ die momenteel bezig is. Met 16 enthousiaste deelnemers, zowel mannen als vrouwen, uit 12 verschillende gemeenten en met een leeftijd van 17 tot 77 jaar (en daartussen van elk decennia wel een leeftijd) kunnen we alleen maar verheugd zijn en zien we dat er een zeer breed draagvlak is voor dat waar we zo ambitieus aan werken. Ook worden we nog steeds gevraagd om activiteiten in elkaar te steken. Dat kan van natuurcollega’s komen, maar ook van overheden, scholen, enzovoort.

De cursus 'Over de bomen heen: wegwijs aan de sterrenhemel'. Een hoogtepunt na 5 jaar ECNS.

De cursus ‘Over de bomen heen: wegwijs aan de sterrenhemel’. Een hoogtepunt na 5 jaar ECNS.

Als u in ons archief gaat kijken, zult u zien dat we een rijk en gevarieerd aanbod achter de rug hebben. En daar willen we graag in blijven groeien. Maar voor ons is het nu belangrijk om even te bezinnen en te kijken in welke richting we verder willen en kunnen groeien. Dat gaan we doen met hetzelfde doorzettingsvermogen en enthousiasme waarmee we uiteindelijk zijn gekomen tot wat het ECNS vandaag is. En daar zijn wij alleszins trots op. Maar voor we gaan nadenken over onze toekomst, drinken we er eerst eentje op ons vijfjarig bestaan en danken iedereen die ons heeft geholpen in de voorbije jaren, deelgenomen aan onze activiteiten en ons een hart onder de riem heeft gestoken om verder te doen waar we mee bezig zijn. Schol!