2 kaarsje voor het ECNS

Vandaag is het alweer twee jaar geleden dat we het ECNS boven het doopvont hielden. Sindsdien hebben we niet stilgezeten. Integendeel. Gedurende deze periode hebben we zo’n dertigtal activiteiten georganiseerd (archief). Dat is niet niks! Dit kon enkel door de gedrevenheid van onze kernleden. Iedere keer weer klaar staan, je tijd en energie in een project steken en dat allemaal op vrijwillige basis. Het is de basis en draagkracht van menig vereniging. Ik wil dan ook alle kernleden bedanken voor hun inzet gedurende de voorbije twee jaren

Maar activiteiten organiseren kost geld. En daar kunnen we dan weer rekenen op onze sponsors en onze leden. Hierdoor kunnen we de toegangsgelden van activiteiten laag houden of zelfs kosteloos aanbieden. Maar ook kunnen we materialen aankopen, nodig voor onze activiteiten te organiseren en ons educatief aanbod te vergroten.

Ondertussen geniet het ECNS meer en meer bekendheid en worden we gevraagd of wordt er samengewerkt met andere verenigingen of organisatie om activiteiten te organiseren. Dit is een positieve trend die we zeker verder willen zetten. Na de succesvolle samenwerking met de scholen tijdens ‘Een MAANd onder de sterren’, wordt het nu ook tijd om deze samenwerking aan te sterken. We denken hier dan vooral aan het uitwerken van de Eduboxen, onze educatieve kisten.

Nu we twee kaarsjes uitblazen, wil ik langs deze weg nog eens iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om het ECNS te doen groeien tot waar ze nu staat. Hopelijk mogen we nog lang op deze weg verder gaan!

Bart Achten, voorzitter ECNS.

2jaar