Terug zoeken naar Ison

We hadden ergens gehoopt dat er nog goed nieuws zou komen en we Ison toch nog met de telescoop hadden kunnen waarnemen, al was het maar dat beetje dat er van te zien zou zijn. Maar er zullen heel andere telescopen aan te pas komen om wat er van de komeet over is te kunnen waarnemen. Zo zal de NASA zich bezighouden met het opsporen van de ‘left overs’ van Ison. In de loop van december zullen hiervoor verschillende telescopen en ruimtetuigen gebruikt worden zoals STEREO, SPITZER, HUBBLE, MAVEN, IRTF en CHANDRA. Dan weten we of er nog iets over blijft van Ison, ofwel de komeet volledig vergruisd is.

Image Credit: ESA/NASA/SOHO/SDO/GSFC

Image Credit: ESA/NASA/SOHO/SDO/GSFC