Steun ons en ontvang gratis poster

Het ECNS heeft momenteel zo’n 118 leden die ons steunen in onze activiteiten maar ook genieten van de voordelen. Door deze steun en die van onze sponsors, kunnen we de toegangsgelden tijdens onze activiteiten laag houden of zelfs kosteloos aanbieden. We hebben ook de mogelijkheid om materialen aan te kopen die onze activiteiten ondersteunen of projecten mogelijk maken. Zo willen we graag de Eduboxen voor de scholen verder uitwerken. Maar materialen kosten dikwijls enorm veel geld. Toch proberen we ook met simpele, zelfgemaakte materialen onze werking te vrijwaren. Ook wij moeten als een goede huisvader verantwoord omgaan met de middelen die we hebben.

Maar het is dankzij de steun van onze leden en sponsors dat we op twee jaar tijd bijna dertig activiteiten hebben kunnen organiseren. Dit zouden we graag verder blijven doen. Hopelijk kunnen we ook volgend jaar weer rekenen op onze leden. Maar ook als je nog geen lid bent, hopen we je toch te kunnen overtuigen. Lidmaatschap kost slechts 10 euro per jaar. Voor een gezinslidmaatschap is dat 20 euro. En dat tot eind 2014. Je krijgt van ons, bij verlenging of een nieuw lidmaatschap zelfs een gratis poster (waarde 3 euro). Wil je ons steunen? Kijk hier voor meer informatie. Wij danken alvast iedereen die ons heeft gesteund en dit in de toekomst nog zal doen.

Gratis poster bij lidmaatschap 2014

Gratis poster bij lidmaatschap 2014