Solarcooking

De zon komt regelmatig aan bod bij het  ECNS tijdens workshops, lezingen, cursussen,  enzovoort. Dan  vertellen we niet alleen over wat de zon  nu juist  is, maar ook wat ze betekent voor alles wat er leeft en beweegt op onze aarde. Dat had ook Tineke, een collega natuurgids en vrijwilliger bij Solarcooking, opgevangen en zij besloot  om een echte solarcooker aan het ECNS in bruikleen te geven en dit zolang we deze kunnen gebruiken. Daar zijn we natuurlijk zeer blijmee. Voor ons is dit een mooie aanwinst, want wat is er leuker om over de kracht van de zon te praten terwijl er een lekker potje staat te koken. Maar  er steekt natuurlijk meer achter het verhaal van de solarcookers. En dat willen we hieronder graag even met jullie delen. Want solarcooking is er voor iedereen en je doet er ook nog eens andere mensen een plezier mee. Wij danken Solarcooking en in het  bijzonder Tineke voor het mogen gebruiken van de solarcooker en wensen hun nog veel succes met het project.

Drie miljard mensen koken nog dagelijks op hout of houtskool. Dit heeft een zware impact op mens en milieu. Nochtans is er een alternatief:geïntegreerd koken. Dit betekent koken met zonne energie, gebruik van houtbesparende ovens en het gebruik van isolatiemanden. Hierdoor kan het energieverbruik drastisch verminderen en worden de milieugevolgen en de sociale impact veel kleiner.

Sol Suffit vzw werd in 2008 opgestart als een klimaatproject van Natuur.koepel vzw en werkt mee aan de promotie van deze ideeën. Extra aandacht gaat naar het concept van solar cooking: paraboolcookers zijn de meest performante solar cookers. Onze groep heeft verschillende eigen types ontwikkeld. Sinds 2014 werken we met een sterk vernieuwd type: de Sunicook.

Met de eigen verkoop van solarcookers wil Sol Suffit financies verzamelen om projecten rond geïntegreerd koken in het Zuiden te realiseren.
Sinds de start van Sol Suffit werden reeds in diverse Afrikaanse landen proefprojecten opgezet met de plaatselijke bevolking.

Het project Sol Suffit is ondertussen een zelfstandige vereniging die volledig werkt met vrijwilligers. Wil je meehelpen aan de uitbouw van onze VZW Sol Suffit? Neem dan contact met ons op via info@solsuffit.be

Meer info over de projecten kan je terugvinden op de website www.solsuffit.be

Meer info ook op www.solarcooking.be