Een vraagje over satellieten waarnemen

We kregen vandaag een telefoontje van iemand uit Bree met een vraag over het ISS en andere satellieten. De man in kwestie had gisteren het ISS zien passeren maar zag daarnaast nog een lichtpuntje voorbij schuiven. Nu vroeg hij zich af wat dat juist was. Waarschijnlijk is het een andere satelliet geweest die, net zoals het ISS, over onze regio passeerde en daarbij het zonlicht reflecteerde. Want uiteindelijk is het niet meer dan dat. Satellieten hebben geen verlichting en je kan dit duidelijk zien als ze in de schaduw van de aarde terecht komen. Dan worden ze licht zwakker en al snel zijn ze niet meer zichtbaar.

Foto: NASA

Foto: NASA

Natuurlijk is het ISS de bekendste satelliet. Dit komt onder meer doordat weerman Frank Deboosere dit regelmatig aankondigt tijdens zijn weerpraatje. Maar ook omdat het ruimtestation soms zo helder wordt als de planeet Venus. Er zijn natuurlijk veel meer satellieten die om ons heen draaien. En heel wat van hen zijn net zoals het ISS zichtbaar voor het blote oog. Alleen zijn deze niet zo helder en weet men eigenlijk nooit wanneer ze zichtbaar zijn. Toch niet via de bekende media zoals het weerbericht met Frank.

En toch is het heel gemakkelijk om te weten wanneer er satellieten zichtbaar zijn. Een handige website daarvoor is http://www.heavens-above.com. Hier kan je bijvoorbeeld je exacte locatie op aarde invoeren, waar je ook bent. Want de zichtbaarheid van satellieten is afhankelijk van de plaats waar je je bevindt. Zo zal het ISS nog zichtbaar zijn in onze streken tot en met 23 augustus. Dan moeten we al wachten tot 15 september om het terug te zien. Maar zoals gezegd kan je ondertussen naar andere satellieten speuren.

Foto: Heavens-Above.com

Foto: Heavens-Above.com

Daarvoor ga je dus naar bovenvermelde website. Je klikt onder Configuration op select from map. Je krijgt dan een kaart te zien waar je op blijft klikken en kan inzoomen tot je bij wijze van spreken in je eigen tuin terecht komt. Je kan je positie een naam geven, bijvoorbeeld dorpsstraat Bocholt en je klikt dan nog de juiste tijdszone aan (Belgium). Dan klik je op submit. Je komt terug op de hoofdpagina terecht en daar selecteer je Daily predictions for brighter satellites. Dan zie je een hele lijst met satellieten die je kan waarnemen vanuit jouw locatie. Je ziet uit welke windrichtingen ze zichtbaar worden, op hun hoogste punt komen en wanneer ze weer verdwijnen. Ook zie je hoe helder ze zijn, de zogenaamde magnitude. Hoe kleiner het getal, hoe helderder ze zijn. Wanneer je op het tijdstip klikt krijg je nog meer details te zien. Zo ook een sterrenkaart waarop de baan van de satelliet af te lezen is. Probeer zeker al de andere tools uit. Een beetje uitproberen kan geen kwaad.

Foto: Heavens-Above.com

Foto: Heavens-Above.com

Als je op de lijst van deze satellieten kijkt, is het interessant om eens te kijken naar de satellieten die vanuit eenzelfde windrichting komen. Dan merk je dat er sommigen ook nog eens ongeveer op hetzelfde tijdstip zichtbaar zijn. Het is dit waarschijnlijk wat onze opmerkzame man uit Bree heeft waargenomen. Nog een kleine tip: als je een satelliet ziet, is dit een constant lichtpunt, anders dan bij vliegtuigen die een flikkerend licht hebben. Er zijn echter ook nog de zogenaamde Iridium- satellieten die soms een heldere puls geven. De geostationaire satellieten zijn praktisch niet zichtbaar voor het blote oog, omdat ze op een hoogte van om en bij de 36.000 km boven de aarde zweven. En ze trekken ook geen spoor omdat ze boven hetzelfde punt boven de aarde blijven ‘hangen’. Hopelijk hebben we onze waarnemer uit Bree van antwoord gediend. Mochten jullie nog met vragen zitten over satellieten of wat dan ook, dan horen we het graag via info@ecns.be. Veel plezier met het speuren naar satellieten alvast.