Een verwittigd man (of kind) is er twee waard…

We konden onze oren niet geloven vandaag, toen we vernamen dat er op een niet nader genoemde school eclipsbrilletjes werden gemaakt met aluminiumfolie. Ondanks al de waarschuwingen die de afgelopen weken in de media verschenen naar aanleiding van de zonsverduistering komende vrijdag, blijkt toch dat het niet bezitten van een eclipsbrilletje sommigen er toe aanzet om zelf aan de slag te gaan. Nochtans hebben wij alle scholen in onze omgeving per mail aangeschreven met de mogelijkheid eclipsbrilletjes aan te kopen én met de waarschuwing over hoe de zon veilig waar te nemen en hoe het absoluut niet te doen. Wij dringen er dan ook op aan om uw kinderen te waarschuwen en hen te verbieden om door materialen naar de zon te kijken die daar niet geschikt voor zijn. Denk eraan, de filterfolie die u op telescopen ziet mag dan wel op aluminiumfolie lijken, dit is absoluut niet het geval. Dit is speciale folie om de zon te kunnen waarnemen. U kan deze folie kopen bij onze sponsor: https://www.astromarket.org/solar-astronomy213747/zonnefilters—folie/baader-folie/

Indien u zelf brilletjes of filters gaat maken met deze folie, doe dit zo dat u 100% zeker bent dat de folie niet los komt en er geen scheurtje of gaatjes in zitten. U kan op de website van eclips2015 nog eens nalezen hoe de zon veilig waar te nemen. De items die als onveilig worden bestempeld kunnen zeker nog worden aangevuld met andere zoals aluminiumfolie. Het is vooral belangrijk dat u leest hoe u veilig kan waarnemen. Zij die in 1999 deze boodschap langs zich neerlegden, kunnen er zeker nog van meespreken. U leest daar meer over op de website van het UZ Leuven. Heeft u geen eclipsbrilletje maar wil u toch veilig waarnemen, kom dan vrijdag naar het Agnetendal in Peer. Daar staan onze telescopen opgesteld met veilige filters. En nu nog hopen op mooi weer….

14092014-18