Beker

Beker (Crater, afkorting Crt) is een klein sterrenbeeld aan de zuidelijke hemel, maar nog zichtbaar op de breedte van de Benelux. Rechte klimming 10u48m tot 11u54m, declinatie −6° tot −25°.

Sterren

in volgorde van afnemende helderheid

  • delta Crateris heeft magnitude 3,56.
  • Alkes (α, alpha Crateris)

Wat valt er te zien?

R Crateris is beschreven als zijnde een knalrode ster. In T.W.Webb’s CELESTIAL OBJECTS FOR COMMON TELESCOPES, VOLUME 2: THE STARS valt omtrent R Crateris te lezen: Scarlet, almost blood-colour, a most intense and curious col. (zie bladzijde 97). R Crateris volgt op korte radiale afstand de hoofdster van het sterrenbeeld Beker: Alpha Crateris (Alkes).

Speciale aandacht moet geschonken worden aan de ster S Crateris in de noordoostelijke “hoek” van de grenslijn met het sterrenbeeld Maagd. Op de sterrenbeeldfoto’s afkomstig van de Japanse astrofotograaf Akira Fujii ziet S Crateris er knalrood uit.

Er zijn verscheidene melkwegstelsels in het sterrenbeeld Beker maar die zijn veelal te zwak voor amateur-telescopen.